Esileht Huvitavat lugemist Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Meie köögitarvikute ostmist on toetanud Meetme 6.1
„Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse
andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ raames.